Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primăria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Date istorice

Comuna Peciu Nou este situată în câmpia de divagare TimiÅŸ-Bega, la 25 Km SV de TimiÅŸoara. 
Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. ÃŽn perioada statului dac ÅŸi a stăpânirii romane se înfiinÅ£ează aici o colonie romană sub numele VIBECH. Popularea acestei zone continuă ÅŸi după sec. III, în perioada migraÅ£iei popoarelor Peciu Nou va cădea sub dominaÅ£ie maghiară, apărând într-un document din sec XIV  cu numele VEYBECH.

 

Între anii 1401-1406 localitatea este domeniu regal cu statut urban, sub denumirea de OPIDUM REGYS VYEBECH, iar în secolul XVI revine la denumirea de VZBECH. Tot în secolul XVI denumirea localităţii apare în documente cu ocazia războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, care va da o luptă în această zonă cu voievodul Transilvaniei, Ion Zapolia.

În 1526 Ungaria devine paşalâc, Transilvania principat autonom, după această perioadă sultanul colonizează în Banat mulţi sârbi, iar denumirea localităţii este schimbată de la VIBECH la PECIUI, iar în sec. XVII - PECIUIU.

Din 1685, Banatul, deci ÅŸi localitatea trece sub stăpânire habsburgică, urmând o perioadă zbucimată cu multe războaie. Habsburgii transformă  Banatul în domeniu  imperial condus de o administraÅ£ie militară, în frunte cu un guvernator.

Între 1717-1722, habsburgii aduc în localitate colonişti germani, aceştia se stabilesc în perimetrul comunei, denumirea localităţii apare în 1743 UYPEZ. Populaţia colonizată este de şvabi, aduşi din KOLN şi MAINZ.

Comuna Peciu Nou va fi afectată de numeroase războaie ruso-austro-turce, desfăşurate în tot secolul al XVIII -lea şi începutul secolului al XIX- lea, precum şi de revoluţiile de la 1848 şi 1849, existând chiar şi participanţi direcţi la revoluţia din Transilvania.

A urmat o perioadă de dezvoltare economică a comunei, întreruptă de primul război mondial. În primul război mondial, cetăţeni din comuna Peciu Nou au luptat alături de armata austro-ungară, existând 88 de victime.Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;