Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeti |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achizitii Publice  |    Transparenta decizionala
Administratia publica
Primăria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunt public privind proiectele ce urmeaza a fi supuse spre analiza, avizare si adoptare de catre Consiliul Local Peciu Nou
ANUNŢURI DE INTERES PUBLIC
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT
Comunicare somatie si titlu executoriu
STRATEGIA DEZVOLTARE PECIU NOU 2014-2020
STATUTUL COMUNEI PECIU NOU
OFERTE VANZARE TEREN EXTRAVILAN LEGEA 17 DIN 2014
Comunicari acceptare oferte de vanzare a terenurilor din extravilan

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Prezentare generală

Comuna Peciu Nou este situată în câmpia de divagare Timiş-Bega, la 25 Km SV de Timişoara. 
Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. În perioada statului dac şi a stăpânirii romane se înfiinţează aici o colonie romană sub numele VIBECH. Popularea acestei zone continuă şi după sec. III, în perioada migraţiei popoarelor Peciu Nou va cădea sub dominaţie maghiară, apărând într-un document din sec XIV cu numele VEYBECH.


            

Localităţile aparţinătoare comunei sunt Peciu Nou, Dimiaş şi Sînmărtinul Sîrbesc.

Populaţia comunei  este de 5120 locuitori, iar suprafaţa de 13525 ha.

Activităţile principale în Peciu Nou: agricultură, industria lemnului, confecţii şi confecţii metalice.

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;