Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Economie
Activitatea economică în comuna Peciu Nou:
- prelucrarea ÅŸi exploatarea lemnului
- fabricarea materialelor de construcţii
- industrie alimentară
- alte activităţi industriale

În prezent, la nivelul comunei sunt înregistraţi 46 de agenţi economici:
- societăţi comerciale S.R.L. - 25
- asociaţii, fundaţii - 6
- persoane fizice - 14
- societăţi pe acţiuni - 1

Activitatea agricolă
Sectorul agricol prezintă un potenţial considerabil pentru comună, alături de creşterea animalelor, mai ales a bovinelor.
La nivelul comunei, fondul funciar se prezintă astfel:
- teren arabil - 8798,89 ha
- păşuni -1779,31 ha
- fâneţe - 881,14 ha
- vii ÅŸi pepiniere 252,81 ha

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - 237,61 ha

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;