Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Învăţământ
În localitatea Peciu-Nou, şcoala datează din anul 1726, ca şcoală cu predare în limba germană.
Primul document de atestare a înfiinţării şcolii datează din anul 1774, când localitatea figura ca şi "colonie germană şi şcoală".
În anul 1823 este gata şi se dă în folosinţă pentru şcoală clădirea grădiniţei de astăzi.
Începând cu anii 1871-1879 şcoala funcţionează ca şcoală cu limbă de predare maghiară, până la sfârşitul primului război mondial 1918-1919.
În anul 1874 se dă în folosinţă o nouă clădire pentru şcoală, cu cinci săli de clasă, o suprafaţă de 293 mp.
La începutul secolului al XX-lea, pe lângă şcoala comunală, funcţionează o şcoală agricolă de fete şi cursuri pentru ucenici meseriaşi-şcoala de doi ani, după terminarea claselor elementare.
Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;