Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


HCL Nr.1/12.01.2005 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2005;

HCL Nr.2/12.01.2005 - privind stabilirea taxei de inchiriere a Salii de sport din localitata Peciu-Nou ;

HCL Nr. 4/18.02.2005 - privind desemnarea doamnei Tunsu Adriana-Simona-referent superior la Primaria Peciu-Nou, ca responsabil in relatia cu presa si informare directa a persoanelor;

HCL Nr.5/18.02.2005 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului economico-financiar pe anul 2004;

HCL Nr.6/18.02.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica "Extindere si modificare PLAN URBANISTIC GENERAL in Peciu-Nou;

HCL Nr.10/18.02.2005 - privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes general in anul 2005;

HCL Nr.12/18.02.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica" Intocmirea raportului de evaluare al terenului evidentiat in CF 3067 Peciu-Nou in vederea vanzarii pentru constructii economice;  

HCL Nr.13/18.02.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica " Dezmembrarea terenului evidentiat in CF 178 Peciu-Nou cu nr.top.184/1/1 in vedrea construirii Complexului cultural";

HCL Nr.19/18.02.2005 - privind sustinerea financiara a Asociatiei Sportive "Fotbal Club Unirea Petim Peciu-Nou" 

HCL Nr.20/18.02.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica "Dezmembrare teren evidentiat in CF 3067 Peciu-Nou pentru vanzare in vederea edificarii constructiilor cu destinatie economica";

HCL Nr.21/18.02.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica " Dezmembrarea terenului aferent constructiilor cu nr.71-73 din Peciu-Nou, in vederea concesionarii pentru construire de locuinte";

HCL Nr. 25/19.04.2005 -  privind aprobarea pretului de incepere a licitatiei in vederea vanzarii suprafetei de 4,98 ha teren evidentiat in CF 3067 Peciu-Nou, pentru constructii economice.

HCL Nr.26/19.04.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica " Reabilitare si reparatii la trei podete situate in Dinias".

 HCL Nr.27/19.04.2005 - privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor ce se iau in calcul beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL Nr.28/19.04.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica  " Executare lucrari de reabilitare statie de apa din lcalitatea Peciu-Nou

HCL Nr. 29/19.04.2005 - privind aprobarea pretului de incepere a licitatiei in vederea vanzarii locurilor de casa evidentiate in CF 845 Peciu-Nou.

HCL Nr.32/19.04.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica" lucrari de reabilitare a cladirii nr. 251 situata in localitatea Dinias."

HCL Nr. 34/19.04.2005  - privind modificarea HCL 49/30.07.1999 pentru stabilirea criteriilor in vederea intocmirii listei de prioritati pentru repartizarea  locuintelor proprietatea Statului Roman sau a comunei Peciu-Nou.

HCL Nr.35/19.04.2005 - privind atribuirea gratuita Parohiei Ortodoxe Sarbe din Peciu-Nou a unei suprafete de teren, pentru construirea Bisericii.

HCL Nr.36/19.04.2005 - privind atribuirea contractului d eachizitie publica " Lucrari de construire a unui grup sanitar in cladirea cu nr. 62 din Peciu-Nou, cu destinatie scoala.

HCL Nr.40/19.04.2005 - privind stabilirea destinatiei cladirii situata in Peciu-Nou la nr. 59 in " Locuinta sociala si de necesitate".

HCL Nr.41/19.04.2005 - privind alocarea sumei de 100.000.000 lei pentru executarea unor lucrari de amenajare la pasunea comunala.

HCL Nr.46/19.04.2005 - privind rectificara bugetului local.

HCL Nr. 53/31.05.2005 - privind inchirierea cladirii nr. 325 din Sinmartinu-Sirbesc pentru amenajarea unui punct de colectare a laptelui.

HCL Nr.55/31.05.2005 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006.

HCL Nr.65/29.07.2005 - privind atribuirea contractului d eachizitie publica pentru dezmembrarea unor terenuri cu destinatia:cimitir in localitatile Dinias si Sinmartinu-Sirbesc, intabulre teren sport, teren pentru amenajari piscicole si teren aferent constructiei cu destinatie "moara" in localitatea Dinias.

HCL Nr. 66/30.08.2005 - privind rectificarea bugetului local .

HCL Nr. 70/30.08.2005 - privind infiintarea "Asociatiei sportive Peciu-Nou ". 

HCL Nr.72/07.10.2005 - privind aprobarea Listei cu inventarul bunurilor de interes public, proprietatea comunei Peciu-Nou.

HCL Nr.74/07.10.2005 - privind rectificara bugetului local.

HCL Nr. 76/07.10.2005 - privind stabilirea taxei de transport a elevilor din localitatile Dinias si Sinmartinu-Sirbesc la Liceul din Peciu-Nou.

HCL Nr.77/18.10.2005 - privind instituirea masurilor pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase(gripa aviara) in comuna Peicu-Nou. 

HCL Nr.80/25.11.2005 - privind validarea mandatului de consilier d-lui POPN UROSin locul domnului SCHIPOR CONSTANTIN, a carui mandat a incetat de drept.

HCL Nr.82/25.11.2005 - privind rectificarea bugetului local.

HCL Nr.83/25.11.2005 - privind stabilirea taxelor pentru unele servicii de interes locl in anul 2006.

HCL Nr.84/25.11.2005 - privind infiintarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA in comuna Peciu-Nou.

HCL Nr.89/25.11.2005 - privind aprobarea lISTEI DE PRIORITATI pentru acordarea locurilor de casa, in temeiul Legii nr.15/2003.

HCL Nr.94/25.11.2005 - privind validarea mandatului de consilier local supleant al doamnei HOTA DELIA, in locul d-nei MURESAN ISABELA a carei mandat a incetat de drept.

HCL Nr.95/25.11.2005 - privind atribuirea contractului de achizitie publica "Achizitie conducte de polietilena pentru sistemul de alimentare cu apa" .

                                                    

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;