Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2006

HCL Nr. 1/24.01.2006 - privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local

HCL Nr. 5/24.01.2007 - privind concesionarea la licitatie a unui numar de 7 locuri de casa in localitatea Peciu-Nou

HCL Nr. 9/24.01.2006 - privind dreptul de proprietate privata a comunei Peicu-Nou asupra terenurilor din CF 1879 Sinmartinu-Sirbesc

HCL Nr. 10/24.01.2006 - privind dreptul de proprietate privata a comunei Peciu-Nou, asupra terenului evidentiat in CF 677 Dinias cu nr.cadastral 354/a/1/1/1/1

HCL Nr. 22/24.01.2006 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2006

HCL Nr. 25/24.01.2006 - privind acordarea ajutorului social,in baza Legii nr. 416/2001

HCL Nr. 27/24.01.2006 - privind situatia juridica a terenului evidentiat in CF 536 Sinmartinu-Sirbesc

HCL Nr. 36/07.03.2006 - priind aprobarea listei de prioritati pentru acordarea unui loc de casa gratuit tinerilor, in temeiul Legii nr.
15/2003


HCL Nr.37 din 07.03.2006-privind incheierea contului exercitiului economico financiar pe anul 2005.

HCL Nr.  39/07.03.2006 - privind infiintarea unui post de conductor arhitect la compartimentul urbanism al primariei Peciu-Nou

HCL Nr.  42/07.03.2006 - privind calculul si aplicarea majorarilor de intarziere pentru neplata creantelor datorate de contribuabili

HCLNr. 45/07.03.2006 - privind stabilirea facilitatilor acordate personalului voluntar-pompieri- din cadrul Serviciului Voluntar Pentru Situatii de urgenta al comunei Peciu-Nou

HCL Nr. 46/07.03.2006 - privind organizarea licitatiei pentru inchirierea spatiilor cu destinatie "SEDIU PARTID" in localitatile Dinias si Sinmartinu-Sirbesc

HCL Nr. 51/28.03.2006 - Privind aprobarae planului urbanistic zonal " Dezvoltare rezidentiala cu functiuni complexe in localittea Peciu-Nou, etapa a-II-a in parcela Arabil 1203/1/82

HCL Nr. 53/28.03.2006 - privind  modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Peciu-Nou

HCL Nr. 55/28.03.2006 - privind aprobarea modificarii contractelor de inchiriere, concesionare si vanzare incheiate de Primaria Peciu-Nou, prin act aditional, referitor la termenele de plata si calcului majorarilor de intarziere

HCL Nr. 57/28.03.2006 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de executare a lucrarii: " Documentatie pentru proiectarea Complexului Cultural in localitatea Peciu-Nou "

HCL Nr. 58/28.03.2006 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei PADUREANU SUSANA-MARIA, in locul domnului TARTA GRIGORI a carui mandat, a incetat de drept

HCL Nr. 60/19.05.2006  - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica " Reparatii drumuri comunale" in localitatea Peciu-Nou

HCL Nr. 61/19.05.2006 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica " Executarea lucrarilor de reabilitare a retelei de alimentare cu apa in localitatea Peciu-Nou

HCL Nr. 62/19.05.2006 - privind aprobrea listei de inventar cu bunurile proprietate publica a comunei Peciu-Nou, pe anul 2006

HCL Nr.63/19.05.2006- privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a Serviciului public de salubritate

HCL Nr. 64/19.05.2006 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica " Executarea lucrarilor de dezmembrare a suprafetei de 250 mp.teren pentru amplasarea unei antene radio

HCL Nr. 65/19.05.2006 privind achizitionarea buldoexcavatorului prin lising

HCL Nr. 66/19.05.2006 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2006

HCL Nr. 76/19.05.2006 - privind organizarea licitatiei pentru concesionarea a cinci locuri de casa in localitatea Peciu-Nou

HCL Nr. 79/19.05.2006 - privind aprobarea tarifului la apa potabila furnizata consumatorilor din Peciu-Nou si Dinias;

HCL Nr. 82/19.05.2006 - privind alocarea sumei de 100.000 lei din veniturile proprii,pentru continuarea lucrarilor de construire a Bisericii ortodoxe Romane din Peciu-Nou;

HCL Nr. 82/a/ 19.05.2006 - privind  incheierea acordului de parteneriat intre Consiliul local Peciu-Nou si Consiliul Judetean Timis pentru implementarea proiectului "  Reabilitarea scolilor afectate de calamitati judetul Timis "

HCL Nr. 82/b/ 19.05.2006 - privind incheirea acordului de parteneriat intre Consiliul local Peciu-Nou si Parohia Ortodoxa Romana din Peciu-Nou, pentru construirea Bisericii din localitatea Peciu-Nou;

HCL Nr. 87/07.07.2006 - privind constatarea dreptului de proprietate privata a comunei Peciu-Nou asupra imobilului cu destinatia teren agricol situat in Dinias cu numar cadastral HB 138

HCL Nr. 88/07.07.2006 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica " Reabilitare scoala Generala cu clasele I-VIII  si Gradinita din localitatea Peciu-Nou.

HCL Nr. 89/07.07.2006 - privind inscrierea in CF 986 Peciu-Nou, a destinatiei cladirii "Casa Medicului" in loc de "Casa cu nr. 278".

HCL Nr. 90/07.07.2006 - privind dezmembrarea suprafetei de 250 mp. in localitatea Peciu-Nou, pentru amplasarea unei antene radio .

HCL Nr. 93/07.07.2006 - privind rectificarae bugetului local pe trimestrul II al anului 2006.

HCL Nr. 94/07.07.2006 - privind aprobarea studiului de fezabilitate " Constructia sistemului de canalizare a apelor uzate menajare si construirea statiei de epurare in Peciu-Nou judetul Timis ".

HCL Nr.96/11.08.2006 - privind rectificarea bugetului local in trimestrul III al anului 2006.

HCL Nr. 97/11.08.2006 - privind alocarea sumei de 50.000 lei,Parohiei ortodoxe Romane pentru continuarea lucrarilor de construire a Bisericii din localitatea Peciu-Nou.

HCL Nr.104/11.08.2006 - privind evaluarea terenului aferent constructiilor proprietatea societatii SC " PAR GRAMIN " SRL, in vederea vanzarii.

HCL Nr. 107/11.08.2006 - privind organizare licitatiei pentru concesionarea suprafetei de 250 mp. teren evidentiat in CF 3275 Peciu-Nou, pentru amplasarea unei antene radio

HCL Nr. 108/13.10.2006 - privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a Consiliului local Peciu-Nou.

HCL Nr. 109/13.10.2006- privind delegarea reprezentantilor Consiliului local si ai Primariei in Consiliul de administratie al Scolii Generale cu clasele I-VIII din localitatea Dinias.

HCL Nr. 110/13.10.2006- privind delegarea reprezentantilor Consiliului local si ai Primariei in Consiliul de administratie al Scolii Generale cu clasele I-VIII din localitatea Sinmartinu-Sirbesc.

HCL Nr. 111/13.10.2006- privind delegarea reprezentantilor Consiliului local si ai Primariei in Consiliul de administratie al Liceului Teoretic  din localitatea Peciu-Nou.

HCL Nr. 121/13.10.2006 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul  IV al anului 2006.

HCL Nr.125/13.10.2006 - privind atribuirea contractului de achizitie publica " Construire Complex cultural in localitatea Peciu-Nou judetul Timis ".

HCL Nr.126/13.10.2006 - privind aprobarea listei cu inventarul bunurilor de interes public, proprietatea comunei Peciu-Nou.

HCL 131/07.11.2006 - privind rectificarea bugetului local .

HCL 137/07.11.2006 - privind angajarea unei firme de avocatura care sa reprezinte Consiliul local si Primaria in fata instantelor  de judecata.

HCL Nr.138/07.11.2006 - privind modificarea listei cu bunurile proprietate publica a comunei Peciu-Nou.

HCL Nr.141/11.12.2006 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007.

HCL Nr.146 - privind situatia juridica a terenurilor preluate de la SC SERITIM S.A.

HCL Nr. 147/11.12.2006 - privind rectificarea bugetului local.

HCL Nr.148/11.12.2006 - privind eficientizarea retelei scolare in comuna Peciu-Nou.

HCL Nr.150/18.12.2006 - privind rectificarea bugetului local.

HCL Nr.153/28.12.2006 - privind rectificarea bugetului local.

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;