Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Taxele speciale stabilite pentru anul fiscal 2007

Anexa 3 la HCL nr. 141/11.12.2006
Modificată cu HCL 5/06.02.2007

Nr. Crt. Denumirea taxei speciale

Nivelul taxei speciale

  -lei-

Denumirea compartimentului de specialitate care presteaza serviciul taxabil
1. Taxa acord de dezmembrare parcele - persoane fizice

-până la 150 mp inclusiv:

5 lei

-intre 151 si 250 mp. inclusiv:

7 lei

-intre 251-500 mp inclusiv: 8 lei

-intre 501-750 mp inclusiv: 10 lei

-intre 751-1.000 mp inclusiv: 12 lei

-peste 1.000 mp.

12 lei + 0,02 lei/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata de 1.000 mp.

Directia Urbanism-

Banca de Date Urbane

2. Taxa acord de dezmembrare parcele- persoane juridice

-până la 150 m² inclusiv: 5 lei

-intre 151 si 250 mp. inclusiv: 7 lei

-intre 251-500 mp inclusiv: 8 lei

-intre 501-750 mp inclusiv: 10 lei

-intre 751-1.000 mp inclusiv: 12 lei

-peste 1.000 mp

12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia Urbanism-

Banca de date Urbane

3. Taxa acord iesire din indiviziune -persoane fizice

-până la 150 m² inclusiv: 5 lei

-intre 151 si 250 mp. inclusiv: 7 lei

-intre 251-500 mp inclusiv: 8 lei

-intre 501-750 mp inclusiv: 10 lei

-intre 751-1.000 mp inclusiv: 12 lei

-peste 1.000 mp

12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia Urbanism-

Banca de date urbane

4. Taxa acord iesire din indiviziune –persoane juridice

-până la 150 m² inclusiv: 5 lei

-intre 151 si 250 mp. inclusiv: 7 lei

-intre 251-500 mp inclusiv: 8 lei

-intre 501-750 mp inclusiv: 10 lei

-intre 751-1.000 mp. inclusiv: 12 lei

-peste 1.000 mp: 12 lei +0,02 lei/mp pentru fiecare mp. ce depaseste suprafata de 1.000 mp

Directia urbanism-

Banca de date urbane

5 Taxa avize de principiu si predari amplasament 20 lei Directia Urbanism
6 Taxa eliberare planuri de situatie-persoane fizice

1:500 format A4 – 6 lei

1:500 format A3 – 8 lei

1:1000 format A4 – 5 lei

1:1000 format A3 – 6 lei

1:2000 format A4 – 4 lei

1:2000 format A3 – 5 lei

1:5000 format A4 – 7 lei

1:5000 format A3 – 8 lei

1:10000 format A4- 5 leu

Directia Urbanism-

Banca de Date Urbane

9 Taxa eliberare planuri de situatie –persoane juridice

1:500 format A4 – 6 lei

1:500 format A3 – 8 lei

1:1000 format A4 – 5 lei

1:1000 format A3 – 6 lei

1:2000 format A4 – 4 lei

1:2000 format A3 – 5 lei

1:5000 format A4 – 7 lei

1:5000 format A3 – 8 lei

1:10000 format A4- 5 leu

Directia Urbanism –

Banca de Date Urbane

10 Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii –persoane fizice 8

Directia urbanism-

Banca de Date Urbane

11 Taxa emitere adeverinta de existenta sau inexistenta constructii –persoane juridice 8

Directia urbanism-

Banca de Date Urbane

12 Taxa eliberare copii din arhiva 2 lei/pag Compartiment arhiva
13 Taxa pasunat

-bovine si cabaline adulte : 30 lei/cap

-tineret bovin si cabalin sub 2 ani: 15 lei/cap

- tineret bovin si cabalin sub 1 ani: 10 lei/cap

-ovine, caprine: 12 lei/cap

-tineret ovine, caprine: 6 lei/ cap

Serviciul de administrare fond funciar
14 Taxa cautare acte in arhiva 5 lei /doc. Compartiment arhiva
15 Taxa urgenta eliberare acte

-in cazul persoanelor fizice :

15 lei/act

-in cazul persoanelor juridice: 40 lei/act

Toate seviciile si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
16 Taxă avize de principiu şi predări de amplasament 20

Direcţia Edilitară


17

Pompieri

 • persoane fizice

 • persoane juridice


15 lei

60 lei

Serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă- Formaţia de Pompieri Civili
18

Salubritate - colectat, transport, depozitat gunoiul menajer şi lucrări de întreţinere a rampei de depozitare

 • persoane fizice

 • persoane juridice

40 lei

100 lei

Serviciul public de salubritate din cadrul Primăriei Peciu-Nou
19 CoÅŸerit lei/coÅŸ 10 lei Serviciul public de salubritate
20 Oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare 30 lei Compartimentul de stare civilă
21

ÃŽnchiriat:

- tractor cu/fără remorcă/oră fără TVA

 • buldoexcavator lei/oră fără TVA

 • buldoexcavator lei/ mc.fără TVA

 • veselă lei/tacâm


30 lei


100 lei


35 lei


2 lei

Serviciul de salubritate

Compartiment administrativ

22

Copii xerox:

- format A 4

 • o parte

 • ambele părÅ£i

 • jumătate de coală

 • format A 3

 • o parte

 • ambele părÅ£i

0,5 lei

0,6 lei

0,3 lei0,7 lei

1,0 leu

Compartiment taxe – impozite din cadrul Primăriei comunei Peciu-Nou
23 Chirie pentru terenul proprietatea Statului Român sau a comunei Peciu-Nou, lei/1000 mp./lună 5,0 lei Compartiment taxe-impozite
24 Paza comunală, lei/ număr de casă sau construcţie 35,0 lei Serviciul public de pază
25 Alimentare cu apă potabilă lei/mc în localităţile Peciu-Nou şi Diniaş 0,82 lei Serviciul public de alimentare cu apă
26

ÃŽnchiriat microbusul din dotare

 • pentru transport ÅŸcolar lei/ lună

 • pentru alte tipuri de transport lei/ km.25


1

Serviciul public de transport

Nota: I. Taxa urgenta eliberare acte se datoreaza de catre persoanele fizice si juridice care solicita eliberarea unor acte sau documente in termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Taxa se datoreaza in cazul in care este posibila eliberarea actelor in termenul amintit mai sus si se incaseaza pe baza notei de plata intocmita de catre angajatii cu atributii in eliberarea actelor solicitate de catre contribuabil.

II. Valoarea taxelor prevăzute la pct. 1 litera „f‿, pct.2 litera „f‿, pct.3 litera „f‿, pct.4 litera „f‿, rezultată din calcul va fi rotunjită în conformitate cu prevederile Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, modificată.


INSPECTOR FISCAL
POZSAR TIBERIU

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;