Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2007

HCL Nr. 1/ 08.02. 2007 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

HCL Nr. 2/ 08.02. 2007 - privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local

HCL nr. 3/08.02.2007 - privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului cu destinatie locuinta situat in Peciu-Nou la nr. 307 in vederea vanzarii catre actualii chiriaÅŸi

HCL nr. 4/08.02.2007 - privind modificarea listelor cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peciu-Nou pe anul 2007

HCL nr. 5/08.02.2007 - privind completarea anexei nr. 3 „Taxe speciale'? din HCL nr. 141/11.12.2006

HCL nr. 6/08.02.2007 - privind revocarea HCL nr.105/11.08.2006

HCL nr. 7/08.02.2007 - privind alocarea, calcularea şi plata către funcţionarii publici şi personalul contractual a drepturilor băneşti reprezentând primele de concediu şi a indemnizaţiei de dispozitiv

HCL nr. 8/08.02.2007 - privind aprobarea ORGANIGRAMEI PRIMÄ‚RIEI, ÅžI A STATULUI DE FUNCÅ¢II valabile la data de 1 IANUARIE 2007

HCL nr. 9/08.02.2007 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii „intocmirea raportului de evaluare in vederea vanzarii catre beneficiarii contractului de inchiriere al locuinţelor situate in Peciu-Nou la nr. 477 şi 274/a documentaţia de dezmembrare a terenului aferent

HCL nr. 10/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/17, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului MATHE VALENTIN-LEONTIN

HCL nr. 11/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/22, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului CAZACU CONSTANTIN

HCL nr. 12/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/20, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului GAL TRAIAN

HCL nr. 13/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/10, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului DOROBANŢU DANIEL

HCL nr. 14/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/9 atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului DOROBANŢU VOICU

HCL nr. 15/08.02.2007 - privind stabilirea procedurii de atribuire a unui contract de prestari servicii

HCL nr. 16/08.02.2007 - privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3371 din12.07.2004 Incheiat intre primaria Peciu-Nou si d-na LÄ‚CÄ‚TUÅž MARIA pentru locuinta situata in PECIU-NOU la nr. 96

HCL nr. 17/08.02.2007 - privind închirierea suprafeÅ£ei de 3094 mp.teren intravilan aferent construcÅ£iei cu destinaÅ£ia „Complex comercial cu Magazin universal ÅŸi bufet cu grădină de vară ÅŸi grup sanitar  în localitatea DiniaÅŸ

HCL nr. 18/08.02.2007 - privind modificarea art.1 a HCL 79/2006 privind preţul la apa potabilă furnizată consumatorilor din localităţile Diniaş şi Peciu-Nou

HCL nr. 19/08.02.2007 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii „intocmirea raportului de evaluare in vederea vanzarii catre beneficiarii contractului de inchiriere al apartamentului nr.2 situat in Peciu-Nou la nr. 267

HCL nr.29/29.03.2007 privind completarea anexei 3 Taxe speciale din HCL 141/11.02.2006

HCL nr. 27/29.03.2007 - privind stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de nomenclatura stradala(numar nou al cladirii)

HCL 28/29.03.2007 - privind modificarea unor tarife de interes local

HCL 38/29.03.2007 - privind rectificarea bugetului local petrimestrul  - I -  2007

HCL 50/27.04.2007 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2006

HCL 51/27.04.2007 - privind rectificarae bugetului loal pe trimestrul II al anului 2007

HCL 52/27.04.2007 - privind aprobarea planului urbanistic zonal " Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare - extravilan in localitatea Peciu-Nou"

HCL 53/27.04.2007 - privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 217.000 mp.teren arabil din extravilanul localitatii Peciu-Nou, pentru construirea statiei de epurare

HCL 54/27.04.2007 - privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local

HCL 55/27.04.2007 - privind executarea lucrarilor de bransare la reteaua de alimentare cu apa din Peciu-Nou, in regie proprie

HCL 62/14.06.2007 - privind rectificarea (2) bugetului local pe trimestrul - II - al anului  2007

HCL 66/14.0262007 - privind aprobarea apartamentarii cladirilor situate in Peciu-Nou la numerele 71 si  149,in vederea inchirierii/vanzarii ca locuinte si spatii cu alta destinatie

HCN Nr. 71/14.06.2007 - privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii si stabilirea taxei anuale datorata pentru vehicule lente

HCL Nr.72/14.06.2007 - privind concesionarea suprafetei de 15.750 mp. teren situat in localittea Dinias, evidentiat in CF 2502 cu numar cadastral HB 178, in vederea  infiintarii unei amenajari piscicole.

HCL Nr.76/12.07.2007 - privind rectificarea bugetului local.

HCL Nr.82/12.07.2007 - privind organizarea licitatiei in vederea concesionarii terenului evidentiat in CF 2503 Dinias,pentru amenajarea unei baze sportive.

HCL Nr.85/12.07.2007 - privind aprobarae listei de prioritati pe anul 2007, pentru repartizarea locuintelor disponibile.

HCL Nr.86/12.07.2007 - privind diminuarea suprafetei in CF 3003 Peciu-Nou cu nr. cadastral A 1203/82.

HCL Nr. 88/30.08.2007 - privind aprobarea intocmirii Raportului d evaluare al terenului evidentiat cu numar cadastral A 1203/1/82, in vederea vanzarii la licitatie publica, pentru construirea de locuinte proprietate privata.

HCL Nr.89/30.08.2007 - privind atribuirea unui numar de 19 locuri pentru construirea de locuinte, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 in localitatea Peciu-Nou.

HCL Nr. 90/30.08.2007 - privind aprobarea organizarii licitatiei pentru concesionarea suprafetei de 40.000 mp. teren in intravilanul extins al localitatii Peciu-Nou (nr. cadastral A.1203/1/82), pentru construirea unui complex comercial.

HCL Nr.91/30.08.2007-privind redistribuire sume in capitolul"Cultura-sport,culte"

HCL Nr.102/30.08.2007 - privind sustinerea financiara de la bugetul local a Serviciului public local de paza .

HCL Nr. 104/20.09.2007 privind aprobarea achizitionarii imobilului " teren cu constructii " in localitatea Dinias,evidentiat in CF 141 cu numar cadastral 172-sediul asociatiei agricole "Agroproduct", ca spatiu cu alta destinatie ,proprietate publica a comunei Peciu-Nou.

HCL Nr.106/20.09.2007 - privind aprobarea contractului de asociere intre primaria Peciu Nou si Asociatia cultural-sportiva "Diniasanca" din localitatea Dinias.

HCL Nr. 110/20.09.2007 - privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2007.

HCL Nr. 111/15.11.2007 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2007;

HCL Nr. 114/15.11.2007 - privind atribuirea locurilor de casa beneficiarilor Legii nr.15/2003, inscrisi in lista de prioritati aprobata cu HCL 89/2005 si retragerea dreptului de folosinta asupra terenurilor, cetatenilor care nu se  mai incadreaza in prevederile legale.

HCL Nr.120/15.11.2007 - privind mentinerae scolilor din comuna Peciu Nou cu satele apartinatoare, ca unitati juridice de sine statatoare, in anul 2008.

HCL Nr. 121/26.11.2007 - privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2007.

HCL Nr.123/13.12.2007-privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2007

HCL Nr. 124/13.12.2007 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2008;

HCL Nr.125/13.12.2007 - privind aprobarea unor taxe de interes local pe anul 2008;

HCL Nr. 128 privind aprobarea listei de prioritate si atribuirea locurilor de casa beneficiarilor Legii nr. 15/2003 care au depus cereri in perioada  1 noiembrie 2005 -12 decembrie 2007;

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;