Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeti |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achizitii Publice  |    Transparenta decizionala
Administratia publica
Primăria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2007

HCL Nr. 1/ 08.02. 2007 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2007

HCL Nr. 2/ 08.02. 2007 - privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local

HCL nr. 3/08.02.2007 - privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului cu destinatie locuinta situat in Peciu-Nou la nr. 307 in vederea vanzarii catre actualii chiriaşi

HCL nr. 4/08.02.2007 - privind modificarea listelor cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peciu-Nou pe anul 2007

HCL nr. 5/08.02.2007 - privind completarea anexei nr. 3 „Taxe speciale'? din HCL nr. 141/11.12.2006

HCL nr. 6/08.02.2007 - privind revocarea HCL nr.105/11.08.2006

HCL nr. 7/08.02.2007 - privind alocarea, calcularea şi plata către funcţionarii publici şi personalul contractual a drepturilor băneşti reprezentând primele de concediu şi a indemnizaţiei de dispozitiv

HCL nr. 8/08.02.2007 - privind aprobarea ORGANIGRAMEI PRIMĂRIEI, ŞI A STATULUI DE FUNCŢII valabile la data de 1 IANUARIE 2007

HCL nr. 9/08.02.2007 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii „intocmirea raportului de evaluare in vederea vanzarii catre beneficiarii contractului de inchiriere al locuinţelor situate in Peciu-Nou la nr. 477 şi 274/a documentaţia de dezmembrare a terenului aferent

HCL nr. 10/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/17, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului MATHE VALENTIN-LEONTIN

HCL nr. 11/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/22, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului CAZACU CONSTANTIN

HCL nr. 12/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/20, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului GAL TRAIAN

HCL nr. 13/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/10, atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului DOROBANŢU DANIEL

HCL nr. 14/08.02.2007 - privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3003 nr. cadastral 1203/1/9 atribuit pentru edificarea unei case de locuit domnului DOROBANŢU VOICU

HCL nr. 15/08.02.2007 - privind stabilirea procedurii de atribuire a unui contract de prestari servicii

HCL nr. 16/08.02.2007 - privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3371 din12.07.2004 Incheiat intre primaria Peciu-Nou si d-na LĂCĂTUŞ MARIA pentru locuinta situata in PECIU-NOU la nr. 96

HCL nr. 17/08.02.2007 - privind închirierea suprafeţei de 3094 mp.teren intravilan aferent construcţiei cu destinaţia „Complex comercial cu Magazin universal şi bufet cu grădină de vară şi grup sanitar  în localitatea Diniaş

HCL nr. 18/08.02.2007 - privind modificarea art.1 a HCL 79/2006 privind preţul la apa potabilă furnizată consumatorilor din localităţile Diniaş şi Peciu-Nou

HCL nr. 19/08.02.2007 - privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii „intocmirea raportului de evaluare in vederea vanzarii catre beneficiarii contractului de inchiriere al apartamentului nr.2 situat in Peciu-Nou la nr. 267

HCL nr.29/29.03.2007 privind completarea anexei 3 Taxe speciale din HCL 141/11.02.2006

HCL nr. 27/29.03.2007 - privind stabilirea procedurii de eliberare a certificatului de nomenclatura stradala(numar nou al cladirii)

HCL 28/29.03.2007 - privind modificarea unor tarife de interes local

HCL 38/29.03.2007 - privind rectificarea bugetului local petrimestrul  - I -  2007

HCL 50/27.04.2007 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2006

HCL 51/27.04.2007 - privind rectificarae bugetului loal pe trimestrul II al anului 2007

HCL 52/27.04.2007 - privind aprobarea planului urbanistic zonal " Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare - extravilan in localitatea Peciu-Nou"

HCL 53/27.04.2007 - privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 217.000 mp.teren arabil din extravilanul localitatii Peciu-Nou, pentru construirea statiei de epurare

HCL 54/27.04.2007 - privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local

HCL 55/27.04.2007 - privind executarea lucrarilor de bransare la reteaua de alimentare cu apa din Peciu-Nou, in regie proprie

HCL 62/14.06.2007 - privind rectificarea (2) bugetului local pe trimestrul - II - al anului  2007

HCL 66/14.0262007 - privind aprobarea apartamentarii cladirilor situate in Peciu-Nou la numerele 71 si  149,in vederea inchirierii/vanzarii ca locuinte si spatii cu alta destinatie

HCN Nr. 71/14.06.2007 - privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii si stabilirea taxei anuale datorata pentru vehicule lente

HCL Nr.72/14.06.2007 - privind concesionarea suprafetei de 15.750 mp. teren situat in localittea Dinias, evidentiat in CF 2502 cu numar cadastral HB 178, in vederea  infiintarii unei amenajari piscicole.

HCL Nr.76/12.07.2007 - privind rectificarea bugetului local.

HCL Nr.82/12.07.2007 - privind organizarea licitatiei in vederea concesionarii terenului evidentiat in CF 2503 Dinias,pentru amenajarea unei baze sportive.

HCL Nr.85/12.07.2007 - privind aprobarae listei de prioritati pe anul 2007, pentru repartizarea locuintelor disponibile.

HCL Nr.86/12.07.2007 - privind diminuarea suprafetei in CF 3003 Peciu-Nou cu nr. cadastral A 1203/82.

HCL Nr. 88/30.08.2007 - privind aprobarea intocmirii Raportului d evaluare al terenului evidentiat cu numar cadastral A 1203/1/82, in vederea vanzarii la licitatie publica, pentru construirea de locuinte proprietate privata.

HCL Nr.89/30.08.2007 - privind atribuirea unui numar de 19 locuri pentru construirea de locuinte, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 in localitatea Peciu-Nou.

HCL Nr. 90/30.08.2007 - privind aprobarea organizarii licitatiei pentru concesionarea suprafetei de 40.000 mp. teren in intravilanul extins al localitatii Peciu-Nou (nr. cadastral A.1203/1/82), pentru construirea unui complex comercial.

HCL Nr.91/30.08.2007-privind redistribuire sume in capitolul"Cultura-sport,culte"

HCL Nr.102/30.08.2007 - privind sustinerea financiara de la bugetul local a Serviciului public local de paza .

HCL Nr. 104/20.09.2007 privind aprobarea achizitionarii imobilului " teren cu constructii " in localitatea Dinias,evidentiat in CF 141 cu numar cadastral 172-sediul asociatiei agricole "Agroproduct", ca spatiu cu alta destinatie ,proprietate publica a comunei Peciu-Nou.

HCL Nr.106/20.09.2007 - privind aprobarea contractului de asociere intre primaria Peciu Nou si Asociatia cultural-sportiva "Diniasanca" din localitatea Dinias.

HCL Nr. 110/20.09.2007 - privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2007.

HCL Nr. 111/15.11.2007 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2007;

HCL Nr. 114/15.11.2007 - privind atribuirea locurilor de casa beneficiarilor Legii nr.15/2003, inscrisi in lista de prioritati aprobata cu HCL 89/2005 si retragerea dreptului de folosinta asupra terenurilor, cetatenilor care nu se  mai incadreaza in prevederile legale.

HCL Nr.120/15.11.2007 - privind mentinerae scolilor din comuna Peciu Nou cu satele apartinatoare, ca unitati juridice de sine statatoare, in anul 2008.

HCL Nr. 121/26.11.2007 - privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2007.

HCL Nr.123/13.12.2007-privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2007

HCL Nr. 124/13.12.2007 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2008;

HCL Nr.125/13.12.2007 - privind aprobarea unor taxe de interes local pe anul 2008;

HCL Nr. 128 privind aprobarea listei de prioritate si atribuirea locurilor de casa beneficiarilor Legii nr. 15/2003 care au depus cereri in perioada  1 noiembrie 2005 -12 decembrie 2007;

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;