Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Anunt PUZ
Vezi si:
 Anunt public privind proiectele ce urmeaza a fi supuse spre analiza, avizare si adoptare de catreConsiliul Local Peciu Nou


 Primãria COMUNEI PECIU NOU aduce la cunoÅŸtinÅ£ã publicã proiectele de hotãrâri privind aprobarea unor documentaÅ£ii de urbanism, în vederea aprobãrii acestora de cãtre Consiliul Local al COMUNEI PECIU NOU:


PLAN URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE – Extravilan Peciu Nou, parcela A 1141 / 2, teren inscris in CF nr.: 400543 Peciu Nou, in suprafata de 50 000mp
Proiectant: S.C. MELVIN S.R.L. TIMISOARA
Proiect nr.: U – 120 / 2009


Informatiile privind proiectul propus sunt afisate la sediul primariei comunei Peciu Nou, localitatea Peciu Nou, nr. 189, si pot fi consultate in zilele:
- luni intre orele 800– 1600
-marti intre orele 800– 1600
-miercuri intre orele 800– 2000
-joi intre orele 800– 1600
- vineri intre orele 800– 1400
Propunerile, sugestiile si opiniile publicului se primesc in scris zilnic la sediul primariei.


Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;