Comuna Gurahont
  Prima pagină |    Carte de oaspeţi |    Linkuri utile  |    Taxe si impozite  |    Achiziţii Publice  |    Transparenţa decizională
Administratia publica
Primaria
Consiliul Local
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Hotărâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect IPA Serbia - MIS ETC 1357
Proiect CONURBANT

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Hotărâre nr.1 din 14-01-2010 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2009;

Hotărâre nr.3 din 14-01-2010 privind înscrierea unor obiective în "Planul Anual de AchiziÅ£ii publice";

Hotărâre nr.4 din 14-01-2010 privind modificarea ÅŸi completarea Inventarului bunurilor de interes public, proprietatea comunei;

Hotărâre nr.5 din 14-02-2010 privind acordul consiliului local pentru instrumentarea proiectului integrat" Modernizarea infrastructurii în comuna Peciu Nou, înfiinÅ£area reÅ£elei de alimentare cu apă ÅŸi a staÅ£iei de epurare în Sînmartinu Sîrbesc , înfiinÅ£are ÅŸi dotare centru de asistenţă tip after school în Peciu Nou, aciyiÅ£ia materialelor pentru conservarea patrimoniului cultural";

Hotărâre nr.6 din 02-02-2010-privind eficientizarea reÅ£elei ÅŸcolare din comua Peciu Nou, în anul 2010-2011;

Hotărâre nr.8 din 18-02-2010-privind aprobarea tarifului de concesionare a spaÅ£iilor cu destinaÅ£ie cabinete medicale , farmacii ÅŸi anexele acestora în anul 2010;

Hotărâre nr.9 din 18-02-2010-privind aprobarea "Agendei cultural sportive pe anul 2010";

Hotărâre nr.12 din 18-02-2010-privind vânzarea la licitaÅ£ie publică deschisă cu strigare, a două terenuri pentru  construirea locuinÅ£elor, situate în intravilanul localităţii Peciu Nou evidenÅ£iate în CF 401013 cu 485 mp. ÅŸi CF 401014 cu 647 mp.

Hotărâre nr.16 din 18-02-2010-privind reducerea preÅ£ului/mp.  de la care porneÅŸte licitaÅ£ia, în vederea vânzării terenului evidenÅ£iat în CF 20285,CF 20289 Peciu Nou  în vederea înfiinţării unei amenajări piscicole;

Hotărâre nr. 17 din 18-02-2010-privind reducerea preÅ£ului/mp. de la care porneÅŸte licitaÅ£ia în vederea vânzării terenului evidenÅ£iat în CF 2502 DiniaÅŸ, în vederea înfiinţării unei amenajări piscicole;

Hotărâre nr.21 din 18-02-2010-privind întocmirea documentaÅ£iei pentru intabularea în cartea funciară a terenului A 1152/2 ÅŸi trecerea acesteia în proprietatea privată a comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.22 din 18-02-2010-privind stabilirea situaÅ£iilor pentru acordare ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute în Legea nr.416/2001-privind venitul minim garantat;

Hotărâre nr.23 din 18-02-2010-privind înfiinÅ£area Serviciului pentru iluminat public;

Hotărâre nr.24 din 18-02-2010-privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru SituaÅ£ii de urgenţă în comuna Peciu Nou;

Hotărâre nr.25 din 18-02-2010-privind aprobarea Planului de analiză ÅŸi acoperirea riscurilor în domeniul situaÅ£iilor de urgenţă;

Hotărâre nr.26 din 18-02-2010- privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.27 din 18-02-2010-privind vânzarea tractorului U 650, aflat în proprietatea  Serviciului public de salubritate al comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.28 din18-02-2010-privind trecerea terenului cu nr. cadastral A 1193/1 din extravilan în intravilanul extins al localităţii Peciu Nou ÅŸi aprobarea PUZ-ului, la cererea proprietarului terenului, domnul BOGHIAN VALERIU COSMIN;

Hotărâre nr.29 din 18-02-2010-privind trecerea terenului cu nr. cadastral Ps 1198 din extravilan în intravilanul localităţii Peciu Nou ÅŸi întocmirea PUZ-ului ;

Hotărâre nr.30 din 18-02-2010-privind aprobarea documentaÅ£iei de dezlipire a terenurilor din intravilanul localităţii DiniaÅŸ cu nr. cadastral: 354/a/a/3-354/a/1/10, 354/a/1/12-354/a/1/16 ÅŸi 354/a/1/34, în vederea atribuirii către beneficiarii Legii nr.15/2003, pentru construirea de locuinÅ£e proprietate personală;

Hotărârea nr.31 din 18-02-2010-privind emiterea acordului de principiu pentru implementarea proiectului de construire ÅŸi utilizare a tehnologiei de neutralizare a deÅŸeurilor solide urbane de tip " EnerSol Tehnologies, INC - PEPS , PEGS Plasma Enhanged Sistems; 

Hotărâre nr.32 din 04-03-2010-privind aprobarea bugetului local pe anul 2010;

Hotărâre nr.33 din 04-03-2010-privind stabilirea consumului lunar de carburanÅ£i pentru utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.34 din 04-03-2010-privind modificarea art. 3 din HCL 31/18.02.2010;

Hotărâre nr.35 din 25-03-2010 privind acÅ£ionarea în instanţă a fostului primar-d-nul Luchin Ignia, pentru recuperarea prejudiciilor  constatate de auditorii externi de la Curtea de Conturi TimiÅŸ;

Hotărâre nr.36 din 25-03-2010, privind întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării , a terenului aferent casei construite de familia Tasits Angela ÅŸi Tasits Iulian, la cererea de cumpărare depusă de aceÅŸtia;

Hotărâre nr.37 din 25-03-2010, privind aprobarea preÅ£ului de vânzare al terenului aferent locuinÅ£ei edificate, proprietatea soÅ£ilor Scumpia Dionisie-Marius ÅŸi Scumpia Vasilica-Daniela, în baza solicitării acestora;

Hotărâre nr.38 din 25-03-2010, privind  aprobarea planului de sub-apartamentare a imobilului cu nr.72-73/a , evidenÅ£iat în CF 400040-C1-U1.

Hotărâre nr.40 din 25-03-2010, privind  închirierea directă a unei suprafeÅ£e construite de 12,06 mp., în clădirea nr.325 din Sînmartinu Sîrbesc, firmei SC EURO-CABLE SRL;

Hotărâre nr.42 din 25-03-2010, privind modificarea statului de funcÅ£ii ca urmare a schimbării atribuÅ£iilor de servici unui număr de trei angajaÅ£i de la serviciul de salubritate ÅŸi pază .

Hotărâre nr.43 din 25-03-2010, privind aprobarea construirii unei clădiri cu destinaÅ£ia" Centru de întreÅ£inere corporală" pe terenul proprietatea privată a unei persoane fizice, evidenÅ£iat în CF 400498, 400501 ÅŸi  400502 din localitatea Peciu Nou;

Hotărâre nr. 44 din 25-03-2010, privind aprobarea taxei de transport pentru elevii care se deplasează cu microbuzul ÅŸcilar, de la domiciliu la Liceul Teoretic din Peciu Nou;

Hotărâre nr.49 din 25-03-2010, privind aprobarea dezmembrării parcelei A 1203/a/82/100 din CF 400388 Peciu Nou, situată în intravilanul extins al localităţii.

Hotărâre nr.50 din 29-04-2010, privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Peciu Nou;

Hotărâre nr.51 din 29-04-2010, privind aprobarea preÅ£ului de vânzare al terenului înscris în CF 400851-C1 din Peciu Nou, la cererea familiei Tasits Angelica ÅŸi Iulian .

Hotărâre nr.52 din 29-04-2010, privind întocmirea Raportului de evaluare în vederea vânzării terenului aferent casei de locuit proprietatea domnului Hotea Onisim, la cererea de cumpărare depusă de acesta.

Hotărâre nr.53 din 29-04-2010, privind distribuirea cantităţii de 76 kg.zahăr ÅŸi 254 kg. făină rămasă în stoc,disponibilă după încheierea etapei a II-a , familiilor ÅŸi persoanelor singure care au stabilit prin dispoziÅ£ie scrisă a primarului , dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza  Legii nr. 416/2001;

Hotărâre nr.54 din 29-04-2010, privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei BUDA MARIA;

Hotărâre nr.55 din 29-04-2010, privind modificarea contractului de concesiunenr.6070 din 10.12.2004 încheiat între Primăria Peciu Nou ÅŸi d-na dr. Liubimirescu nataÅŸa, pentru cabinetul medical situat în clădirea nr.481 ;

Hotărâre nr.56 din 29-04-2010, privind modificarea contractului de concesionare  încheiat între Primăria Peciu Nou ÅŸi d-na dr. Dragomir Oltea ÅŸi Dragomir Daniela, pentru cabinetul medical  situat în clădirea cu nr. 481;

Hotărâre nr.57 din 29-04-2010, privind modificarea contractului de concesionare încheiat între Primăria comunei Peciu Nou ÅŸi d-na dr. Magiarul Cornelia pentru cabinetul medical situat în Peciu Nou la nr. 481;

Hotărâre nr.58 din 29-04-2010, privind modificarea art.1 din HCL 39/2010 referitor la data de la care se închiriază terenul ce excede suprafaÅ£a atribuită gratuit în temeiul legii nr.15/2003 d-nei Fuior Mariana, pentru construirea unei case de locuit;

Hotărâre nr.59 din 29-04-2010, privind  prelungirea contractului de închiriere nr.4322 din 17 august 2004, pentru terenul din CF 3020 Peciu Nou, la cererea d-nei Craia Păuna;

Hotărâre nr.60 din 29-04-2010, privind vânzarea directă unui număr de 11 cetăţeni, a terenului aferent caselor de locuit din localitatea Sînmartinu Sîrbesc, la preÅ£ul de 2,06 lei/mp ÅŸi aprobarea închirierii terenului aferent locuinÅ£elor unui număr de 6 familii care nu au optat pentru cumpărarea terenului;

Hotărâre nr. 61 din 29-04-2010, privind revocarea HCL 47ÅŸi 48 adoptate în ÅŸedinÅ£a ordinară din din 25 martie 2010, referitor la prelungirea contractului de închiriere al terenului ce excede suprafaÅ£a atribuită gratit în temeiul legii nr. 15/2003 pentru construirea unor case de locuit, domnilor Bujora Gavrilă ÅŸi Bujora Dumitru-Marin din localitatea DiniaÅŸ;

Hotărâre nr.62 din 29-04-2010- privind însuÅŸirea Acordului de cooperare privind organizarea ÅŸi exercitarea activităţii de audit public intern;

Hotărâre nr.63 din 29-04-2010, privind prelungirea contractului de închiriere al terenului ce excede suprafaÅ£a acordată în folosinţă gratuită în temeiul legii nr. 15/2003 pentu construirea unei locuinÅ£e,la cererea d-nei Rotaru Andra;


Hotărâre nr. 64 din 18 mai 2010 privind concesionarea terenului evidenÅ£iat în CF 3378 cu nr.cadastral A 1207/1 din Peciu Nou firmei !AUSPEX INTERNAÅ¢IONALFINANCE CORP TEHNOLOGIES,INC PEPS &PLASMA EHHANGED SISTEMS "
Hotărâre nr.66 din 27 mai 2010 privind stabilirea impozitelor ÅŸi taxelor locale pe anul 2011(exclusiv  taxele  stabilite pentru serviciile publice locale).
Hotărâre nr. 67 din 27 mai 2010 privind aprobarea consumului lunar de carburanÅ£i pentru vehicolele ÅŸi utilajele din dotarea primăriei.
Hotărâre nr.68 din 27 mai 2010 privind modificarea Organigramei ÅŸi a Statului de funcÅ£ii prin înfiinÅ£area unui post de natură contractuală" Referent de specialitate gradul II " la compartimentul contabilitate al Primăriei Peciu Nou;
Hotărâre nr.69 din 27 mai 2010 privind reducerea cuantumului majorărilor de întârziere de la 0,5% la 0,2%/zi.
Hotărâre nr. 70 din 27 mai 2010 privind reducerea preÅ£ului de începere a  licitaÅ£iei publice în vederea  vânzării terenului pentru amenajare piscicolă evidenÅ£iat în CF 20285 Peciu Nou la 6,32 lei/mp ÅŸi în localitatea DiniaÅŸ la preÅ£zl de 5,30 lei/mp.
Hotărâre nr. 71 din 27 mai 2010 privind trecerea în proprietatea privată a comunei a terenului aferent casei de locuit evidenÅ£iat în CF 401343 Peciu Nou, în vederea vânzării, la cererea domnului Hotea Onisim, proprietarul locuinÅ£ei construite pe acest teren;
Hotărâre nr.72 din 27 mai 2010, privind stabilirea avansului ce trebuie achitat la data întocmirii contractului de vânzare-cumpărare la notarul public a terenului proprietate privată a comunei, aferent caselor de locuit  din localitatea Sînmartinu Sîrbesc construite înainte de anul 1990 ÅŸi înscrise în CF în 2007, la cererea de cumărare depusă de proprietarii construcÅ£iilor;
Hotărâre nr.74 din 30 iunie 2010 privind aprobarea încheierii exerciÅ£iului financiar economic pe anul 2009;
Hotărâre nr.75 din 30 iunie 2010, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2010;
Hotărâre nr.76 din 30 iunie 2010 privind întocmirea raportului de evaluare al locuinÅ£ei situată în Peciu Nou la nr.. 152, în vederea vânzării, la cererea de cumpărare depusă de titulara contractului de închiriere, doamna Mihalache Evghenia;
Hotărâre nr. 77 din 30 iunie 2010 privind întocmirea raportului de evaluare al terenului aferent casei de locuit, în vederea vânzării, la cererea depusă de proprietarul locuinÅ£ei edificate, domnul Hotea Onisim;
Hotărâre nr.78 din 30 iunie 2010 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin licitaÅ£ie publică cu strigare a unui număr de 9 locuri de casă situate în intravilanul extins al localităţii Sînmartinu Sîrbesc;
Hotărâre nr.79 din 30 iunie 2010-privind vânzarea directă a terenului intravilan aferent casei de locuit înscrisă în CF 401309 Sînmartinu Sîrbesc, la cererea domnului Dragacichi Dragutin, proprietarul construcÅ£iei edificate;
Hotărâre nr.80 din 30 iunie 2010, privind prelungirea contractului de închiriere pentru casa cu nr. 241 din Peciu Nou ÅŸi eÅŸalonarea chiriei restante;
Hotărâre nr.81 din 30 iunie 2010 privind modificarea contractului de închiriere pentru imobilul nr.72-73 din Peciu Nou, încheiat cu AsociaÅ£ia agricolă" 17 Decembrie 1989";
Hotărâre nr.82 din 30 iunie 2010 privind modificarea contractului de închiriere pentru locuinÅ£a cu nr.147 Peciu Nou;
Hotărâre nr.83 din 20.07.2010-privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2010;
Hotărâre nr.84 din 29.07.2010-privind aprobarea contractării unui împrumut din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului;
Hotărâre nr.85 din 29.07.2010-privind aprobarea preÅ£ului de începere a licitaÅ£iei în vederea vânzării unui număr de 9  locuri de casă proprietate privată a comunei Peciu Nou, situate în intravilanul localităţii Sînmartinu Sîrbesc,
Hotărâre nr. 86 din 29.07.2010-privind aprobarea vânzării la licitaÅ£ie publică a unui loc de casă proprietate privată a comunei Peciu Nou, situat în intravilanul localităţii Sînmartinu Sîrbesc,
Hotărâre nr.87 din 29.07.2010-privind aprobare preÅ£ului de vânzare al terenului intravilan proprietatea privată a comunei Peciu Nou, aferent casei de locuit, la cererea proprietarului locuinÅ£ei, domnul Hotea Onisim;
Hotărâre nr. 88 din 29.07.2010-privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită atribuit unor cetăţeni pentru construirea locuinÅ£elor proprietate personală, în temeiul legii nr.15/2003;
Hotărâre nr. 89 din 29.07.2010-privind întocmirea documentaÅ£iei necesare intabulării unui număr de opt terenuri situate în intravilanul localităţii Peciu Nou;
Hotărâre nr.90 din 29.07.2010-privind  concesionarea directă a suprafeÅ£ei de teren ce excede suprafaÅ£a atribuită gratuit pentru construirea unei case de locuit în temeiul Legii nr.15/2003, d-nei Mărgărit Borislava-Valentina;
Hotărâre nr.91 din 29.07.2010-privind modificarea art.2 din hotărârea nr. 80/30.06.2010 ;
Hotărâre nr.92 din 29.07.2010-privind stabilirea
unor taxe speciale ;
Hotărâre nr.93 din 19-08-2010 privind aprobare organigramei ÅŸi a statului de funcÅ£ii din Primăria comunei Peciu Nou;
Hotărâre nr.94 din 30.082010-privind rectificarea de buget pe trimestrul III 2010;
Hotărâre nr.95 din 30.08.2010-privind modificare contractelor de concesiune a terenurilor proprietate privată a comunei Peciu Nou;
Hotărâre nr.96 din 30.08.2010-privind aprobarea documentaÅ£iei de dezmembrare a imobilului situat în Peciu Nou, înscris în CF 401412 cu nr. top.97.
Hotărâre nr. 97 din 30.08.2010-privind aprobare documentaÅ£iei de apartamentare a imobilului situat în Sînmartinu Sîrbesc Cf 400675 top.400675;
Hotărâre nr.98 din 30.09.2010-privind alegerea d-lui Å¢înÅ£aÅŸ Gheorghe-preÅŸedinte al ÅŸedinÅ£elor de consiliu local, pe o perioadă de trei luni;
Hotărâre nr.99 din 30.09.2010 privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2010;
Hotărâre nr. 100 din 30.09.2010-privind întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului aferent casei de locuit, la cererea proprietarului locuinÅ£ei, domnul Åžuta Darius;
Hotărâre nr.101 din 30.09.2010-privind concesionarea la licitaÅ£ie a suprafeÅ£ei de 164.400 mp.teren în extravilanul localităţii Peciu Nou, pentru amplasarea unei instalaÅ£ii de neutralizare deÅŸeuri;
Hotărâre nr.102 din 30.0.,2010-privind modificarea art.1 din HCL 12/12.02.2010 ÅŸi aprobarea preÅ£ului de începere a licitaÅ£iei publice pentru vânzarea terenului înscris în CF 401014 cu suprafaÅ£a de 647 mp;
Hotărâre nr.103 din 30.09.2010-privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între Primăria Peciu Nou ÅŸi d-na Livadariu Maria, pentru locuinÅ£a nr. 59 din Peciu Nou;
Hotărâre nr.104 din 30.09.2010 privind înfiinÅ£area Serviciului de Iluminat public al comunei Peciu Nou ;
Hotărâre nr.105 din 30.09.2010 privind aprobarae preÅ£ului de vânzare al imobilului înscris în CF 400544 Peciu Nou cu nr. top.24/1;
Hotărâre nr.106 din 30.09.2010 privind revocarea HCL 64/18.052010 ÅŸi 73/27.05.2010-referitor la concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 164.400 mp.în extravilanul localităţii Peciu Nou-firmei "Auspex" InternaÅ£ional Finance Corporation",în vederea amplasării unei instalaÅ£ii de neutralizare a deÅŸeurilor;
Hotărâre nr.107 din 25.10.2010 privind rectificarea bugetului pe trimestrul IV 2010;
Hotărâre  nr.108 din 30 noiembrie 2010 privind actualizarea listei spaÅ£iilor cu destinaÅ£ie cabinete medicale ce urmează a fi vândute potrivit OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 68/2008;
Hotărâre nr.109 din 30 noiembrie 2010 privind stabilirea modului de administrare a unui număr de 39 de parcele situate în intravilanul localităţii Peciu Nou, proprietatea comunei;
Hotărâre nr. 110 din 30 noiembrie 2010 privind aprobarea organigramei ÅŸi a statului de funcÅ£ii din Primăria Peciu Nou , urmare a promovării în clasă superioară profesională a doamnei Rotaru Elena;
Hotărâre nr.111 din 30 noiembrie 2010 privind aprobarea procedurii de vânzare  a bunurilor imobile, terenuri ÅŸi/sau construcÅ£ii proprietate privată a comunei Peciu Nou;
Hotărâre nr.112 din 30 noiembrie 2010-privind aprobarea Agendei cultural-sportive a comunei Peciu Nou pe anul 2011.
Hotărâre nr. 113 din 30 noiembrie 2010-privind aprobarea preÅ£ului de vânzare a  terenului aferent casei de locuit, proprietatea d-lui Åžuta Darius;
Hotărâre nr. 114 din 30 noiembrie 2010-privind  modificarea anexei nr.1 din HCL 89/29.07.2010 în vederea intabulării unui număr de opt parcele teren proprietate privată a comunei Peciu Nou;
Hotărâre nr.115 din 30 noiembrie 2010-privind aprobarea vânzării directe a terenului aferent casei de locuit, situată în Sînmartinu Sîrbesc la nr.91, la cererea proprietarei PERIN SOSA;
Hotărâre nr.116 din 30 noiembrie 2010-privind concesionarea directă a terenului evidenÅ£iat în CF 401015 din intravilanul localităţii Peciu Nou, familiei Ciobanu Grigore ÅŸi Ciobanu Manuela-Florentina, pentru construirea unei case de locuit,
Hotărâre nr.117 din 30 noiembrie 2010-privind concesionarea directă a terenului evidenÅ£iat în CF nr. 401830 situat în intravilanul localităţii Peciu Nou , familiei domnului Jurchiţă Gabriel, pentru construirea unei case de locuit;
Hotărâre nr.118 din 30 noiembrie 2010, privind modificarea HCL 37/25.03.2010 ÅŸi HCL nr. 72/27.05.2010;
Hotărâre nr. 119 din 30 noiembrie 2010, privind modificarea art. 1 din contractul de închiriere nr. 3466/12.04.2010;
Hotărâre nr. 120 din 30 noiembrie 2010-privind completarea contractului de închiriere nr. 9685 din 26.11.2009;
Hotărâre nr.121 din 30 noiembrie 2010, privind modificarea contractului de închiriere nr. 3588 din 12.04.2006;
Hotărâre nr.122 din 30 noiembrie 2010, privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul excedentar celui atribuit gratuit în temeiul Legii 15/2003domnului DorobanÅ£u Voicu pentru construirea unei locuinÅ£e;
Hotărâre nr.123 din 7 decembrie 2010-privind rectificarea de buget pe trimestrul IV 2010;

Peciu Nou; Str. Principală nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;